(verzen voor) de jongen in blauw

de laatste cyclus uit ‘man van weinig woorden’