regen jaagt weer / regen vlaagt weer

Ik heb een nieuwe blog: regen jaagt weer / regent vlaagt weer.

Die blog gaat over een kavel – met circa 150, overwegend Nederlandstalige, maar ook enkele Duitstalige, gedichten in manuscript en typoscript, geschreven tijdens en/of over de tweede wereldoorlog door een onbekende poëet – dat ik in april op een veiling kocht.

IMG_2122a

De titel van de site – regen jaagt weer / regen vlaagt weer – is ontleend aan de eerste twee versregels van het oudste gedicht in het kavel: een handgeschreven gedicht dat met “18-19 juni 1937” gedateerd is.

Op die site houd ik de vorderingen van mijn onderzoek (naar plekken en personen die in de gedichten genoemd worden en naar de mogelijke auteur) bij en zal ik beetje bij beetje ook de verschillende manu- en typoscripten ontsluiten.

Lees gerust mee!

Advertenties