but are not all facts dreams

but are not

Maar zijn niet
alle Feiten Dromen
zodra
we ze
achter ons
laten –

[Emily Dickinson – Envelop Poem A843]