but ought not the amanuensis

but ought not

Maar verdient
de Amanuensis het niet
ook een Opdracht te krijgen –

[Emily Dickinson – Envelop Poem A844]