01 – BIO

Een boze ex noemde Akim A.J. Willems “een egocentrische ADHD’er & borderliner”.

Zelf beweert hij “slechts (podium)dichter, fictie- en non-fictieschrijver, ex-drummer, stand-up comedian op rust, beeldend kunstenaar, chronisch bibliofiel (er zijn weinig ergere ziekten) & aanstoker van Poëzie in de Pastorie” te zijn.

Advertenties