01 – BIO

Een boze ex noemde Akim A.J. Willems “een egocentrische ADHD’er & borderliner”
Zelf beweert hij “slechts & onder andere fictie- & non-fictie-schrijver, (podium)dichter, performer, ex-drummer, stand-up comedian op rust, autodidactisch & gretig experimenterend kunstenaar, chronisch bibliofiel (er zijn weinig ergere ziekten), organisator van de Vlaamse Dag van de Stadsdichter, bibliofiel hobby-uitgever & organisator & presentator van Poëzie in de Pastorie” te zijn.

Advertenties